Class 12th A

Minor: 30th April 2020

Rank 1: 22/22

Kavya                                  SMC

Ashita                                  GHS

Anushka                               SMC

Janhavi Tripathi                      GHS

Anshika Tandon                     GHS

Rank 2 : 18/22

Vancha Arora                        SMC

Sanvi Mishra                          BJS

Rank 3: 17/22

Mohd. Arham                       BHS

Erum                                   SMC

Abhay                                 CA

Shreya Ojha                        BJS